Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Przywidzka  1852
Kierunek:
Kowale Szkoła Metropolitalna

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.