Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża15:47
Krucza15:50
Skiby15:52
Ugory (n/ż)15:53
Zimna15:54
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
15:56
0 min.
 
Sucharskiego15:593 min.
 
Lenartowicza16:004 min.
 
Przeróbka16:015 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy