Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża12:30
Krucza12:33
Skiby12:35
Ugory (n/ż)12:36
Zimna12:37
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
12:39
0 min.
 
Sucharskiego12:423 min.
 
Lenartowicza12:434 min.
 
Przeróbka12:445 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy