Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża13:21
Krucza13:24
Skiby13:26
Ugory (n/ż)13:27
Zimna13:28
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
13:30
0 min.
 
Sucharskiego13:333 min.
 
Lenartowicza13:344 min.
 
Przeróbka13:355 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy