Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża14:27
Krucza14:30
Skiby14:32
Ugory (n/ż)14:33
Zimna14:34
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
14:36
0 min.
 
Sucharskiego14:393 min.
 
Lenartowicza14:404 min.
 
Przeróbka14:415 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy