Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża13:13
Krucza13:16
Skiby13:18
Ugory (n/ż)13:19
Zimna13:20
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
13:22
0 min.
 
Sucharskiego13:253 min.
 
Lenartowicza13:264 min.
 
Przeróbka13:275 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy