Przystanek:
Leszczynowa 02  [1969]
Ulica:
Jabłoniowa
Kierunek:
Łostowice Świętokrzyska

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Rozkład jazdy na: Środa, 30.09.2020. Wybierz inny dzień:
Rozkład jazdy na: Środa, 30.09.2020. Wybierz inny dzień:

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy