Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Kierunek:
Równa

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Soboty, niedziele i święta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Objaśnienia:
r
– Kurs z pominięciem przystanku OLSZYŃSKA