Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Reformacka  1240
Kierunek:
Pomorska - Kapliczna

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Codziennie

23

0

1

2

3

4

Objaśnienia:
a
– kurs do: Dworzec Główny
b
– kurs do: Strzyża PKM