Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Chodowieckiego  2008
Kierunek:
Sucharskiego

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.