Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Reja  2074
Kierunek:
Stogi Plaża

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.


Objaśnienia:
a
– Kurs do: Stogi Pasanil
b
– Kurs do: Strzyża PKM przez Oliwę
c
– Kurs do: Strzyża PKM
00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym