Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Mostostal  2160
Kierunek:
Łostowice Świętokrzyska

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.