Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Sikorskiego  2217
Kierunek:
Nowy Port Oliwska

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Dni powszednie

4