Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Chodowieckiego  2008
Kierunek:
Stogi Pasanil

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.


Objaśnienia:
00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym