Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża15:00
Krucza15:03
Skiby15:05
Ugory (n/ż)15:06
Zimna15:07
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
15:09
0 min.
 
Sucharskiego15:123 min.
 
Lenartowicza15:134 min.
 
Przeróbka15:145 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy