Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża12:50
Krucza12:53
Skiby12:55
Ugory (n/ż)12:56
Zimna12:57
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
12:59
0 min.
 
Sucharskiego13:023 min.
 
Lenartowicza13:034 min.
 
Przeróbka13:045 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy