Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża09:30
Krucza09:33
Skiby09:35
Ugory (n/ż)09:36
Zimna09:37
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
09:39
0 min.
 
Sucharskiego09:423 min.
 
Lenartowicza09:434 min.
 
Przeróbka09:445 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy