Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża09:00
Krucza09:03
Skiby09:05
Ugory (n/ż)09:06
Zimna09:07
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
09:09
0 min.
 
Sucharskiego09:123 min.
 
Lenartowicza09:134 min.
 
Przeróbka09:145 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy