Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża15:33
Krucza15:36
Skiby15:38
Ugory (n/ż)15:39
Zimna15:40
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
15:42
0 min.
 
Sucharskiego15:453 min.
 
Lenartowicza15:464 min.
 
Przeróbka15:475 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy