Rozkład jazdy na: Nd., 23.02.2020
Stogi Plaża10:00
Krucza10:03
Skiby10:05
Ugory (n/ż)10:06
Zimna10:07
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
10:09
0 min.
 
Sucharskiego10:123 min.
 
Lenartowicza10:134 min.
 
Przeróbka10:145 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy