Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża22:20
Krucza22:23
Skiby22:25
Ugory (n/ż)22:26
Zimna22:27
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
22:29
0 min.
 
Sucharskiego22:323 min.
 
Lenartowicza22:334 min.
 
Przeróbka22:345 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy