Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża07:10
Krucza07:13
Skiby07:15
Ugory (n/ż)07:16
Zimna07:17
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
07:19
0 min.
 
Sucharskiego07:223 min.
 
Lenartowicza07:234 min.
 
Przeróbka07:245 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy