Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża15:21
Krucza15:24
Skiby15:26
Ugory (n/ż)15:27
Zimna15:28
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
15:30
0 min.
 
Sucharskiego15:333 min.
 
Lenartowicza15:344 min.
 
Przeróbka15:355 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy