Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża13:53
Krucza13:56
Skiby13:58
Ugory (n/ż)13:59
Zimna14:00
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
14:02
0 min.
 
Sucharskiego14:053 min.
 
Lenartowicza14:064 min.
 
Przeróbka14:075 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy