Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża13:47
Krucza13:50
Skiby13:52
Ugory (n/ż)13:53
Zimna13:54
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
13:56
0 min.
 
Sucharskiego13:593 min.
 
Lenartowicza14:004 min.
 
Przeróbka14:015 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy