Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża06:40
Krucza06:43
Skiby06:45
Ugory (n/ż)06:46
Zimna06:47
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
06:49
0 min.
 
Sucharskiego06:523 min.
 
Lenartowicza06:534 min.
 
Przeróbka06:545 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy