Rozkład jazdy na: Cz., 27.02.2020
Stogi Plaża13:07
Krucza13:10
Skiby13:12
Ugory (n/ż)13:13
Zimna13:14
Kaczeńce - Sienna (n/ż)
 
13:16
0 min.
 
Sucharskiego13:193 min.
 
Lenartowicza13:204 min.
 
Przeróbka13:215 min.
 
 

ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy