Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   100   101   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   322   512   574   606   622   658   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Taryfa tramwaju wodnego

Sprzedaż biletów  odbywa się za pomocą systemu internetowej sprzedaży oraz na statku.
Bilet jest ważny na jeden przejazd od przystanku, na którym pasażer wsiadł do przystanku końcowego. Bilety należy zachować do kontroli.

Sprzedaż internetowa biletów - uruchomiona zostanie od 29 kwietnia 2019 od godz. 10:00.

Zakupu biletów można dokonać na stronie www.zegluga.pl/rejsy-ztm.
Do zakupu elektronicznego dostępna będzie liczba biletów na maksymalnie 50% miejsc na statku, dla danego rejsu, tj. do 25 miejsc i 3 rowerów dla statku „SONICA” lub ”SONICA I”.
Nie ma możliwości zakupu drogą elektroniczną większej liczby biletów na jeden rejs.
Zasady sprzedaży biletów przez Internet:

  • Zakupu biletów na wyznaczone w rozkładzie rejsy można dokonywać najpóźniej do dnia poprzedzającego rejs do godziny 23:59.
  • Istnieje możliwość zakupu biletów na nie więcej niż 25 miejsc i 3 rowery.
  • Bilet jest ważny tylko na wybrany rejs z gwarancją miejsca na przystanku początkowym (dla linii F5: Żabi Kruk, Brzeźno; dla linii F6” Targ Rybny, Sobieszewo).

Kup bilety
Regulamin Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów znajduje się na stronie www.zegluga.pl

Obowiązujące ceny biletów (lato 2019):

          Rodzaj biletu  Linia tramwaju wodnego
 F5  F6
   Bilet normalny  20,00zł  20,00zł
   Bilet ulgowy  10,00zł  10,00zł
   Bilet na rower rower  5,00zł  5,00zł

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku miejsc na statku, pasażerowie oczekujący na przystanku nie będą mogli skorzystać z rejsu tramwajem wodnym na linii F5 i F6.

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej,

- dzieci w wieku 4 do 7 lat,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych, ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej której wzór określa załącznik nr 4 (wzory nr 1, 2 i 7) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939, 2011) lub legitymacji szkolnej, której wzór określa załącznik nr 6 (wzory nr 1 i 3) do rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 15.06.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1193,1740),- studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,

- studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,

- młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 18 -30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem,

- studenci zagranicznych uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 "student" lub "ISIC".

 


UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- senatorowie i posłowie na Sejm, na podstawie legitymacji posła, senatora,

- dzieci do lat 4,

- niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP,

- przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. inwalidzkiej, na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczone do I gr. inwalidzkiej osoby podlegające opiece,

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej d.s. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

-   posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca, raz w roku kalendarzowym, na jednej trasie (rejsie).

Osoby, o których mowa powyżej mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu, jeżeli przed wejściem na pokład tramwaju wodnego pobiorą bilet bezpłatny od jego załogi, a w przypadku zakupu bezpłatnego biletu w internetowym systemie sprzedaży biletów, będą w posiadaniu bezpłatnego biletu w formie wydruku na papierze formatu A4 albo zapisu na przenośnym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF.


Dodatkowe informacje

pod numerem telefonu 58 520 57 00.

 

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny