Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Wybrane informacje z Uchwały XXXIX/885/13 z 25 czerwca 2013

Zgodnie z Uchwałą XXXIX/885/13 z 25 czerwca 2013 osobami uprawnionymi do przewozów jednorazowych są osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (wszystkie typy schorzeń) lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o następujących schorzeniach:

a)  upośledzenia umysłowe (symbol 01-U);
b)  choroby psychicznej (symbol 02-P);
c)  choroby narządu wzroku (symbol 04-O);
d)  epilepsji (symbol 06-E);
e)  całościowych zaburzeń rozwojowych.

Przewozy jednorazowe są wykonywane na terenie Gminy Miasta Gdańsk oraz gmin sąsiednich dla mieszkańców Miasta Gdańska.
Opłaty za przewozy jednorazowe.

-  0,80 zł/km;
-  postój (za każde rozpoczęte 20 min.) 3,45zł;
-  opłata dodatkowa (za rezygnację lub zmianę terminu wykonania usługi przewozu zgłoszonych w czasie krótszym niż jedna godzina przed ustalonym czasem podstawienia pojazdu oraz za przekroczenie czasu oczekiwania przewoźnika wynoszącego 10 min. bez uprzedniego powiadomienia o tym przewoźnika) - 20,90zł;
-  przejazd opiekuna - bezpłatnie;
-  przejazd osoby towarzyszącej (poza opiekunem) - 10zł (osoba pełnoletnia), 5zł  osoba niepełnoletnia).
 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny