Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   92    ]   Autobusy:  [  T2   T8   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
24- i 72-godzinne bilety metropolitalne dostępne przez telefon Bilet telefoniczny z jakdojade.pl


Od 23  października 2017 r. pasażerowie komunikacji publicznej w Trójmieście mogą korzystać z nowej platformy zakupu biletów Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W aplikacji do planowania podróży komunikacją publiczną – jakdojade.pl – zostały umieszczone, dotychczas dostępne w mobilnym kanale sprzedaży, jednoprzejazdowe bilety metropolitalne, jak i nowe – bilety 24 i_72-godzinne.

Jak skorzystać z biletów przez jakdojade?

Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play (na system Android) lub App Store (na system iOS) i ją uruchomić. Kolejne kroki prowadzące do zakupu są równie łatwe do pokonania. Użytkownikowi, który uruchomi aplikację, ukaże się ekran wzbogacony o nową zakładkę biletową. Zanim pasażer rozpocznie zakupy, musi zalogować się w aplikacji i aktywować swoje urządzenie do płatności. W ten sposób będzie mógł otrzymywać mailowo potwierdzenia wykonania transakcji i powiadomienia o zakupie biletu. Po aktywacji, aplikacja jest gotowa do zakupów.

Za pomocą aplikacji jakdojade.pl można kupować:

• jednoprzejazdowe bilety metropolitalne obowiązujące w komunikacji miejskiej organizowanej
   przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo. Opłata za przejazd linią zwykłą,
   uiszczana za pomocą telefonu wynosi 3 zł (bilet normalny) lub 1,5 zł (bilet ulgowy). Koszt podróży
   linią pospieszną, specjalną lub nocną wynosi odpowiednio 4 i 2 zł. Warto zauważyć, że bilet kupiony
   przez telefon jest tańszy, niż jego papierowy odpowiednik nabyty w kiosku;
• 24-godzinne bilety metropolitalne:
     o    Komunalny – uprawniający do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM
           w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
     o    Kolejowo komunalny dwóch organizatorów – uprawnia- jący do przejazdu pociągami
           Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz pojazdami: ZTM w Gdańsku
           albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo;
     o    Kolejowo komunalny wszystkich organizatorów – uprawniający do przejazdu pociągami
           Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz pojazdami: ZTM w Gdańsku,
           ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;

• 72-godzinne bilety metropolitalne:
     o    Komunalny – uprawniający do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM
           w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
     o    Kolejowo komunalny wszystkich organizatorów – uprawniający do przejazdu pociągami
           Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i PR oraz po- jazdami: ZTM w Gdańsku,
           ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.

Opłatę za bilety można zrealizować zarejestrowaną kartą bankową lub za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK.

Jakdojade.pl jest już czwartym operatorem biletu telefonicznego, który umożliwia kasowanie biletów na komunikację miejską na obszarze MZKZG, ale jest także pierwszym, który w swojej ofercie biletów udostępnia 24- i 72-godzinne bilety metropolitalne.

Za pośrednictwem telefonu komórkowego możliwy jest zakup jednoprzejazdowych, 24- i 72-godzinnych biletów metropolitalnych:

 Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
   JEDNOPRZEJAZDOWY NA LINIE ZWYKŁE
     obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 3 zł 1,50 zł
   JEDNOPRZEJAZDOWY NA LINIE NOCNE, POSPIESZNE SPECJALNE
   I ZWYKŁE

     obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 4 zł
 2 zł
  24-GODZINNY KOMUNALNY
     obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 15 zł
 7,50 zł
  24-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW
     obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na
     linii PKM) i PR oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni
     albo MZK Wejherowo
 20 zł 10 zł
  24-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY WSZYSTKICH
  ORGANIZATORÓW

     obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na
     linii PKM) i PR oraz  w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK
     Wejherowo
 23 zł
 11,50 zł
  72-GODZINNY KOMUNALNY
     obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 30 zł
 15 zł
  72-GODZINNY KOLEJOWOOKOMUNALNY WSZYSTKICH
  ORGANIZATORÓW

     obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na
     linii PKM) i PR oraz  w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK
     Wejherowo
 46 zł 23 zł
          

Metropolitalny jednoprzejazdowy, 24- i 72-godzinny komunalny bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu.

Metropolitalny 24- i 72-godzinny kolejowo-komunalny bilet telefoniczny wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej podczas realizacji pierwszego przejazdu, a w przypadku przejazdu realizowanego pociągiem Przewoźnika Kolejowego (SKM albo POLREGIO), jako pierwszym środkiem transportu zbiorowego – przed rozpoczęciem podróży pociągiem, tj. przed wejściem do pociągu.

Bilety 24- i 72-godzinne w aplikacji GoPay

Od 23 października metropolitalne bilety 24- i 72-godzinne są dostępne także poprzez aplikację GoPay, która do tej pory umożliwiała kasowanie biletów jednoprzejazdowych. Tym samym już dwóch z czterech operatorów biletu telefonicznego, poza metropolitalnymi biletami jednoprzejazdowymi, oferuje bilety 24- i 72-godzinne.

jak_dojade_komorka

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


obrazek karta miejska
Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny

telefoniczny

BO_2018

PIT_2018