Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   322   512   574   606   622   658    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
150 lat komunikacji miejskiej w Gdańsku 3/3

1970 – uruchomienie linii autobusowej z Oliwy przez Jelitkowo do Sopotu (117 i 143). Dominacja
              Jelczów, w tym przegubowych, w sieci autobusowej.

1971 – zlikwidowanie linii tramwajowej ze śródmieścia do Oruni.

              Przeniesienie pętli tramwajowej z Targu Węglowego na ul. Doki.

1974 – rozpoczęcie, zakończonej w 1977 roku, budowy nowej trasy od pętli przy ul. Kościuszki
              do ul. Pomorskiej w Jelitkowie.

1975 – zakup szybkobieżnych wagonów typu 105N i (Konstal).

              Budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Jana z Kolna - zamkniętej w 2013 roku.

              Nowe połączenia autobusowe do nowobudowanych dzielnic mieszkaniowych (Suchanino,
              Piecki, Morena, Orunia Górna, Żabianka).

              Budowa nowego przystanku kolei miejskiej Gdańsk Żabianka na trasie Gdańsk-Gdynia.

1978 – budowa nowej bazy autobusowej przy Al. Gen. Hallera. Starą przy ul. Partyzantów
              zlikwidowano.

              Budowa nowego przystanku kolei miejskiej Gdańsk Nowe Szkoty na trasie
              Gdańsk-Nowy Port.

1980 – uruchomienie torowiska wzdłuż ul. Klinicznej wraz z nową pętlą tramwajową. Wkrótce
              zamknięcie pętli przy ul. Doki.

1989 – podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Wyłoniono z niego
              m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

1991 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przekształcono w budżetowy Zakład Komunikacji
             Miejskiej w Gdańsku.

              Na początku lat 90-tych wybudowano nowy dwutorowy odcinek ul. Podwale
              Przedmiejskie, pomiędzy ul. Chmielną i ul. Łąkową.

1994 – rozpoczęcie kompleksowej wymiany taboru autobusowego. Do 2008 roku wszystkie stare
              wysłużone Jelcze zostały wymienione na niskopodłogowe, klimatyzowane Mercedesy,
              Neoplany, Solarisy Urbino i Many.

1995 – wybudowanie nowego odcinka torów tramwajowych w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie
              od ul. Łąkowej do Bramy Żuławskiej. Likwidacja linii tramwajowej wzdłuż
              ul. Nowe Ogrody.

1999 – likwidacja zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej.

              Zakup pierwszych niskopodłogowych tramwajów NGd 99 produkcji ALSTOM KONSTAL
              w Chorzowie.

2000 – wyłączenie SKM z ogólnej sieci PKP i przekształcenie w 2001 w spółkę PKP Szybka Kolej
             Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (udziały: Skarb Państwa 73,9%, województwo
             pomorskie 20,9%, Miasto Gdańsk 5,2%, PKP S.A. 0,001%).

2002 – zamknięcie dla ruchu pasażerskiego trasy kolejowej na odcinku Brzeźno-Nowy Port.

2004 – przekształcenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Spółkę z o.o. ze 100% udziałem
             Miasta Gdańska.

              Rozpoczęcie modernizacji torowisk tramwajowych w ramach projektu Gdański Projekt
              Komunikacji Miejskiej (GPKM) Przymorze, Zaspa, Jelitkowo, Wrzeszcz, Nowy Port,
              Brzeźno) i Siedlcach . GPKM podzielony był na kilka etapów realizowanych
              w kolejnych latach

2005 – powstanie ZTM jako jednostki budżetowej na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska
             nr XXXV/1076/05 z 17 lutego 2005,
2006 - przejęcie od Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (ZKM) dystrybucji biletów
             wraz z punktami sprzedaży biletów na ul. Chlebnickiej oraz na ul. Grunwaldzkiej,

           - przejęcie od ZKM zadań w zakresie kontroli biletów. Wyłonienie w drodze
             przetargu firmy kontrolującej bilety w autobusach i tramwajach,
           - wprowadzenie elektronicznego systemu sprzedaży biletów, co przyczyniło się
             do zwiększenia dostępności biletów okresowych,
           - uruchomienie projektu „Tramwaj wodny”, który mając na celu m.in. ochronę
             środowiska naturalnego oraz ograniczenie ruchu samochodowego na
             Półwyspie Helskim stał się dużą atrakcją turystyczną, łącząc miasta położone
             nad Zatoką Gdańską za pomocą następujących linii:

                 F1 Gdańsk – Hel – Gdańsk
                 F2 Sopot – Hel – Sopot
                 F3 Gdańsk – Sopot - Gdańsk

2007 – powstanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
           w którego pracach ZTM aktywnie uczestniczy,

           - rozpoczęcie sprzedaży biletu metropolitalnego,
           - umożliwienie doładowań biletami okresowymi elektronicznych legitymacji studenckich,
           - uruchomienie nowej linii tramwajowej nr 1 na Chełm,

2008 – zorganizowanie w Gdańsku zjazdu Komisji Zarządów Izby Gospodarczej
             Komunikacji Miejskiej,

             Zakończenie funkcjonowania linii tramwaju wodnego F3,

            - otrzymanie nagrody „Skrzydła Trójmiasta 2008” za projekt „Tramwaj wodny”,

2009 – przejęcie obsługi podmiejskich linii ZTM przez PKS i Warbus,
            - przeniesienie Punktu Obsługi Klienta z ul. Chlebnickiej na pętlę
              tramwajową „Chełm Witosa”,
            - ujednolicenie taryfy biletowej w Trójmieście,
            - uruchomienie nowej linii F4 Gdańsk - Sobieszewo w ramach projektu „Tramwaj wodny”,
            - przejęcie od przewoźników zadań w zakresie informacji przystankowej,
              w wyniku czego nastąpiło ujednolicenie systemu informacji przystankowej
              (tablice, rozkłady jazdy, komunikaty, itp.),

2010 – uruchomienie, kursującej w okresie wakacyjnym, nocnej linii tramwajowej N0,
            - powstanie Punktu Obsługi Klienta nr 3 w tunelu Dworca Głównego PKP w Gdańsku,
            - uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej,
            - powstanie Stanowiska ds. Nadzoru Ruchu

2011 – wprowadzenie Karty Dużej Rodziny,
            - wprowadzenie do sieci dystrybucji biletów automatów biletowych zlokalizowanych
              w kilkudziesięciu punktach miasta, umożliwiających dokonywanie zakupów
              biletów, doładowań Kart Miejskich i regulowanie płatności gotówką
              i kartami płatniczymi,

2012 – przejęcie od ZKM Sp. z o.o. Centrali Ruchu; siedziba Centrali:
             Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wyspiańskiego 9A,
            - przedłużenie linii tramwajowej z Chełmu do pętli „Łostowice Świętokrzyska”,
            - powstanie Punktu Obsługi Klienta nr 4 na pętli Łostowice Świętokrzyska w Gdańsku,
            - Zmiana lokalizacji Punktu Obsługi klienta Nr 2 z ul. Grunwaldzkiej
              na ul. Wyspiańskiego 9A we Wrzeszczu,
            - sprawna organizacja komunikacji miejskiej podczas EURO 2012 w Gdańsku,
            - uruchomienie nowych linii:
              F5 Żabi Kruk - Westerplatte oraz F6 Targ Rybny - Narodowe Centrum Żeglarstwa
              w ramach projektu Ożywienie Dróg Wodnych w Gdańsku. 

             Zakończenie funkcjonowania linii tramwaju wodnego F1, F4 i F4,

           - Wprowadzenie systemu sprzedaży biletów elektronicznych przez Internet,
           - Rozpoczęcie sprzedaży biletów jednorazowych przez telefon komórkowy,
           - Uruchomienie strony mobilnej ZTM m.ztm.gda.pl

2013
           - uruchomienie na stronie internetowej ZTM informacji o rzeczywistych czasach
             przyjazdu na  przystanki pojazdów komunikacji miejskiej w Gdańsku,

             Zamknięcie Punktu Obsługi Klienta nr 1 na pętli Chełm Witosa,

             Udział w pracach wdrożeniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu
             Zarządzania Ruchem TRISTAR

1 | 2 | 3

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny