Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Ceny biletów


1. Ceny biletów obowiązujące w Gdańsku

 

Zasady taryfowe oraz ceny za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego:

Tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

Uchwała zmieniająca

Uchwała nr XLVII/1408/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk.


2. Zasady obowiązywania biletów w przejazdach międzygminnych

  • dla przejazdów na podstawie biletów jednorazowych obowiązują ceny jak za przejazdy w obrębie Gdańska,
  • przejazdy na podstawie biletów okresowych odbywać się powinny na podstawie biletów na całą sieć ZTM (zobacz: bilety okresowe)
  • na całej długości linii 171 i N1 obowiązują bilety emitowane zarówno przez ZTM w Gdańsku jak i ZKM w Gdyni,
  • na całej długości linii 171 i N1 obowiązują uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów uchwalone przez Radę Miasta Gdańska lub Radę Miasta Gdyni do wyboru przez pasażera,
  • na całej długości linii 171 i N1 posiadacze Karty Mieszkańca Gdańska podczas kontroli muszą okazać ważną legitymację szkolną,
  • Na linii G na całej długości trasy obowiązują bilety ZKM Gdynia, natomiast bilety ZTM w Gdańsku ważne są wyłącznie na obszarze miasta Gdańska. Na linii tej obowiązuje taryfa pospieszna.

 

3. Ceny biletów obowiązujące w Sopocie

 

4. Opłaty dodatkowe - obowiązujące od 01 lipca 2016

III. Opłaty dodatkowe za: cena [ zł ]
Płatne w
ciągu 7 dni
Płatne w
terminie późniejszym
- przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, 133,00 190,00
- przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, 106,40 152,00
- przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków, 53,20 76,00
- zatrzymanie lub zmianę trasy. 570,00
IV. Opłaty manipulacyjne:

w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni od nałożenia opłaty, dokumentu uprawniającego do przejazdu

w przypadku wykazania w terminie 7 dni od nałożenia opłaty, faktu zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego

w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni, ważnego biletu okresowego imiennego (tj. karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym)

15,20

 

19,00

 

 

19,00

  
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny