Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Łapińska  1797
Kierunek:
Kiełpinek PKM
Dni powszednie

6

7

8

9

10

11

12

13