Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Muzeum Narodowe  1190
Kierunek:
Wały Piastowskie
Soboty, niedziele i święta

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Objaśnienia:
a
– Kurs do: Dworzec Główny