Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Marynarki Polskiej  2166
Kierunek:
Łostowice Świętokrzyska