Array
Wyszukiwarka kart do odbioru


!!! Uwaga !!! W przypadku wniosków składanych w urzędach pocztowych należy wpisywaæ numer wniosku wg poniższego schematu. W miejsce X wpisujemy 6 cyfrowy numer wniosku.

03-03-XXXXXX - UP nr 4, Nowy Port
04-04-XXXXXX - UP nr 18, Siedlce
05-05-XXXXXX - UP nr 26, Brzeźno
22-22-XXXXXX - UP nr 8, Stogi
25-25-XXXXXX - UP nr 50, Stare Miasto
26-26-XXXXXX - UP nr 24, Osowa

Legitymacje studenckie można wyszukaæ wg. poniższego schematu:

XX-LS-XXXXXX (nr punktu -LS -nr wniosku)


Kartę Dużej Rodziny można wyszukać wg. poniższego schematu:

XX-DR-XXXXXX (nr punktu -DR -nr wniosku)


Wprowadz numer wniosku: -- 
Strona główna

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdanska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Linki

O ZTM

Kontakt

strona bip
obrazek karta miejska obrazek skycash

obrazek mobilet