Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Taryfa tramwaju wodnego

Sprzedaż biletów  odbywa się za pomocą systemu internetowej sprzedaży oraz na statku.
Bilet jest ważny na jeden przejazd od przystanku, na którym pasażer wsiadł do przystanku końcowego. Bilety należy zachować do kontroli.

Sprzedaż internetowa biletów
Zakupu biletów można dokonać na stronie www.zegluga.pl/rejsy-ztm.
Do zakupu elektronicznego dostępna będzie liczba biletów na maksymalnie 50% miejsc na statku, dla danego rejsu, tj. do 25 miejsc i 3 rowerów dla statku „SONICA” lub ”SONICA I”.
Nie ma możliwości zakupu drogą elektroniczną większej liczby biletów na jeden rejs.
Zasady sprzedaży biletów przez Internet:

  • Zakupu biletów na wyznaczone w rozkładzie rejsy można dokonywać najpóźniej do dnia poprzedzającego rejs do godziny 23:59.
  • Istnieje możliwość zakupu biletów na nie więcej niż 25 miejsc i 3 rowery.
  • Bilet jest ważny tylko na wybrany rejs z gwarancją miejsca na przystanku początkowym (dla linii F5: Żabi Kruk, Brzeźno; dla linii F6” Targ Rybny, Sobieszewo).
Kup bilety
Regulamin Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów znajduje się na stronie www.zegluga.pl

Obowiązujące ceny biletów (lato 2018):

          Rodzaj biletu
 Linia tramwaju wodnego
 F5  F6
   Bilet normalny
 10,00zł  10,00zł
   Bilet ulgowy
 5,00zł  5,00zł
   Bilet na rower rower  5,00zł  5,00zł

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku miejsc na statku, pasażerowie oczekujący na przystanku nie będą mogli skorzystać z rejsu tramwajem wodnym na linii F5 i F6.

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej,

- dzieci w wieku 4 do 7 lat,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych, ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej której wzór określa załącznik nr 3 (wzór 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz.624),

- studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,

- młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 18 -30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem,

- studenci zagranicznych uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 "student" lub "ISIC".

 


UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- senatorowie i posłowie na Sejm, na podstawie legitymacji posła, senatora,

- dzieci do lat 4,

- niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP,

- przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. inwalidzkiej, na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczone do I gr. inwalidzkiej osoby podlegające opiece,

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej d.s. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.


Dodatkowe informacje

pod numerem telefonu 58 520 57 00.

 

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska
Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny

BO_2018

PIT_2018