Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   161   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   255   256   262   267   268   269   283   295   315   512   574   912   986    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Taryfa tramwaju wodnego

Sprzedaż biletów, które drukowane są w kasach fiskalnych, odbywać się będzie wyłącznie na statku.
Bilet jest ważny na jeden przejazd od przystanku, na którym pasażer wsiadł do przystanku końcowego. Bilety należy zachować do kontroli.


Obowiązujące ceny biletów (lato 2017):

          Rodzaj biletu
 Linia tramwaju wodnego
 F5  F6
   Bilet normalny
 10,00zł  10,00zł
   Bilet ulgowy
 5,00zł  5,00zł
   Bilet na rower rower  5,00zł  5,00zł

 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku miejsc na statku, pasażerowie oczekujący na przystanku nie będą mogli skorzystać z rejsu tramwajem wodnym na linii F5 i F6.

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej,

- dzieci w wieku 4 do 7 lat,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych, ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej której wzór określa załącznik nr 3 (wzór 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz.624),

- studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,

- młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 18 -30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem,

- studenci zagranicznych uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 "student" lub "ISIC".

 


UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)


- senatorowie i posłowie na Sejm, na podstawie legitymacji posła, senatora,

- dzieci do lat 4,

- niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP,

- przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. inwalidzkiej, na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczone do I gr. inwalidzkiej osoby podlegające opiece,

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej d.s. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.


Dodatkowe informacje

pod numerem telefonu 58 520 57 00.

 

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

strona bip
obrazek karta miejska obrazek skycash

obrazek mobilet

obrazek skycash