Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   136   138   139   143   148   149   151   154   155   156   157   158   161   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   199   200   205   207   210   212   213   227   232   255   256   258   262   267   268   269   283   295   315   512   574   606   622    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Przetargi

2017-04-13 - Zapytanie ofertowe do 30 000 euro

Dostawa,  montaż i demontaż drzwi antywłamaniowych GERDA wraz z  ościeżnicami, montaż nowych elektrozamków, montaż drzwi biurowych oraz utylizacja starych drzwi  dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

zapytanie ofertowe - plik PDF

obrazek_srodek

2017-04-06 - Postępowanie nr HZ/2/ZP/2017

Usługa demontażu oraz ponownego montażu kompletu urządzeń pokładowych we wskazanych pojazdach transportu zbiorowego oraz świadczenie usługi serwisowej konsol typu C11

obrazek_srodek

2017-03-10 - Postępowanie HZ/1/ZP/2017 - zamówienie z wolnej ręki

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Systemu Elektronicznego Biletu Okresowego wykorzystywanego przez ZTM w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-12-29 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/19/ZP/2016

Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2017

obrazek_srodek

2016-11-17 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/13/ZP/2016

Dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-10-26 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/12/ZP/2016

Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska oraz gmin sąsiednich w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2020 r.

Treść ogłoszenia: DUUE ogłoszenie o zamówieniu - nr 2016-137874

Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu publikacji powyższego ogłoszenia w DUUE.

Powyższe ogłoszenie opublikowano w DUUE w dniu 28.10.2016r. pod numerem 2016/S 209-378491 - PATRZ DALEJ

obrazek_srodek

2016-10-20 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/11/ZP/2016

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-10-07 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/10/ZP/2016

Świadczenie usług telekomunikacji mobilnej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych, pakiety danych, telemetria.

obrazek_srodek

2016-10-05 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/9/ZP/2016

W dniu 05.10.2016r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie usług przewozowych na terenie miasta Gdańska i gmin sąsiednich w latach 2017-2024" Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji.

Treść ogłoszenia: DUUE ogłoszenie o zamówieniu - nr 2016-127429

Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu publikacji powyższego ogłoszenia w DUUE.

Powyższe ogłoszenie opublikowano w DUUE w dniu 07.10.2016r. pod numerem 2016/S 194-349171 - PATRZ DALEJ

UWAGA MODYFIKACJA z dnia 31.10.2016r.!!!

UWAGA!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.12.2016 r.

 

obrazek_srodek

2016-06-14 - Zapytanie ofertowe do 30 000 euro

Przeprowadzenie prac remontowych w Punkcie Obsługi Klienta nr 3 Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

ZAPYTANIE OFERTOWE - PLIK

obrazek_srodek

2016-06-10 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/8/ZP/2016

Dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-05-30 - Zapytanie ofertowe do 30 000 euro - nadzór inwestorski

O sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem prac remontowych w Punkcie Obsługi Klienta nr 3 Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (punkt mieści się w tunelu dworca PKP)

Zapytanie ofertowe - plik PDF

obrazek_srodek

2016-05-06 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/7/ZP/2016

W dniu 06.05.2016r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie 01.07.– 31.12.2016r." Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji.

Treść ogłoszenia: DUUE ogłoszenie o zamówieniu - nr 2016-058465

Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu publikacji powyższego ogłoszenia w DUUE. - PATRZ DALEJ

obrazek_srodek

2016-04-15 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/6/ZP/2016

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-04-14 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/5/ZP/2016

Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w okresie 01.09.2016r. - 26.06.2020r.

obrazek_srodek

2016-04-01 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/3/ZP/2016

Świadczenie usługi związanej z wykonaniem i utrzymaniem wydzielonych łączy

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

obrazek_srodek

2016-02-03 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/1/ZP/2016

Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk w 2016 r.

obrazek_srodek

2015-12-30 - Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na sprzedaż wierzytelności IV

Sprzedaż wierzytelności zaklasyfikowanych jako opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu środkami gminnego transportu zbiorowego Miasta Gdańska w latach 2006-2008

Ogłoszenie wraz z ofertą i wzorem umowy - PLIK DO POBRANIA

Wynik postępowania ofertowego z dn. 14.01.2016r. - PLIK DO POBRANIA

obrazek_srodek

2015-02-19 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/01/ZP/2015

Świadczenie usług przewozowych statkami pasażerskimi na liniach F5 i F6 w ramach projektu pt. „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” w latach 2015- 2017

obrazek_srodek

2017-02-02 - Ogłoszenie nr 1/2017 oraz 2/2017

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

F5 i F6 Ogłoszenie nr 1/2017 - plik PDF 

F1 Ogłoszenie nr 2/2017 - plik PDF

obrazek_srodek

2017-01-18 - Plan zamówień publicznych na 2017

Plan zamówień publicznych na 2017

obrazek_srodek

2015-12-01 - Ogłoszenie nr 4/2015

Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. - podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ogłoszenie nr 4/2015  - plik PDF

Wstępne ogłoszenie informacyjne Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE w dniu 01.12.2015pod numerem referencyjnym wewnętrznym: 2015-160522

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Publikacja ww. ogłoszenia nastąpiła w dniu 04.12.2015r. pod numerem 2015/S 235-426489 plik PDF

obrazek_srodek

2015-07-10 - Ogłoszenie nr 3/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Regularny przewóz osób wykonywany w autobusowej sieci komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Ogłoszenie nr 3/2015  - plik PDF

Wstępne ogłoszenie informacyjne Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE w dniu 10.07.2015pod numerem referencyjnym wewnętrznym: 2015-092573

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Publikacja ww. ogłoszenia nastąpiła w dniu 15.07.2015r. pod numerem 2015/S 134-247732 plik PDF

obrazek_srodek

2015-05-06 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 2015/S 086-155556

Świadczenie usługi w komunikacji autobusowej na nowej linii wewnętrznej na terenie miasta Pruszcz Gdański II

Ogłoszenie wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 30.04.2015r. zostało opublikowane w dniu 05.05.2015r. pod numerem 2015/S 086-155556

obrazek_srodek

2015-05-05 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 2015/S 086-155555

Świadczenie usługi w komunikacji autobusowej na nowej linii wewnętrznej na terenie miasta Pruszcz Gdański

Ogłoszenie wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 30.04.2015r. zostało opublikowane w dniu 05.05.2015r. pod numerem 2015/S 086-155555

obrazek_srodek

2015-03-23 - Ogłoszenie Nr 1/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

obrazek_srodek

2015-03-23 - Ogłoszenie Nr 2/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

obrazek_srodek

2014-03-14 - Ogłoszenie nr 1/2014

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

obrazek_srodek

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Linki

O ZTM

Kontakt

strona bip
obrazek karta miejska obrazek skycash

obrazek mobilet