Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   315   512   574   606   622   658    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Przetargi

2018-06-12 - Postępowanie nr HZ/6/ZP/2018

Dostawa kompletów urządzeń pokładowych SIP-TRISTAR wraz z dostawą i częściową usługą montażu monitorów typu TFT do wprowadzania zadań przewozowych

obrazek_srodek

2018-05-25 - Postępowanie nr HZ/5/ZP/2018

Usługa konserwacji i wykonanie pomiarów rezystencji izolacji elektrycznych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 35 szt. tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)

obrazek_srodek

2018-03-27 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - HZ/4/ZP/2018

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Systemu Elektronicznego Biletu Okresowego wykorzystywanego przez ZTM w Gdańsku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

obrazek_srodek

2018-02-27 - Postępowanie nr HZ/3/ZP/2018

Usługa konserwacji, naprawy i wykonanie pomiarów rezystencji izolacji elektrycznych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wybranych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)

obrazek_srodek

2018-02-21 - Postępowanie nr HZ/2/ZP/2018

Świadczenie usług przewozowych statkami pasażerskimi na liniach F5 i F6 drogami wodnymi w Gdańsku w latach 2018 - 2020

obrazek_srodek

2018-01-12 - Postępowanie nr HZ/1/ZP/2018

Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2018

obrazek_srodek

2017-12-18 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - HZ/11/ZP/2017

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku za pomocą internetu - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

obrazek_srodek

2017-12-11 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - HZ/10/ZP/2017

Świadczenie usług telekomunikacji mobilnej oraz pakietów danych na potrzeby SIP-TRISTAR OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

obrazek_srodek

2017-10-27 - Postępowanie nr HZ/9/ZP/2017

Usługa demontażu oraz ponownego montażu kompletu urządzeń pokładowych we wskazanych pojazdach transportu zbiorowego oraz świadczenie usługi serwisowej konsol typu C11

obrazek_srodek

2017-10-26 - Postępowanie nr HZ/8/ZP/2017

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

UWAGA!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2017 r.

obrazek_srodek

2017-10-25 - Postępowanie nr HZ/7/ZP/2017

Usługa konserwacji, naprawy i wykonanie pomiarów rezystencji izolacji elektrycznych i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wybranych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)

obrazek_srodek

2017-10-19 - Postępowanie nr HZ/6/ZP/2017

Usługa serwisu pogwarancyjnego / asysty technicznej sprzętu serwerowego i oprogramowania

obrazek_srodek

2017-08-30 - Postępowanie nr HZ/5/ZP/2017

Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu – w latach 2018-2021r.

Treść ogłoszenia: DUUE ogłoszenie o zamówieniu -2017-119414

Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu publikacji powyższego ogłoszenia w DUUE

Powyższe ogłoszenie opublikowano w DUUE w dniu 01.09.2017 r. pod numerem:  2017/S 167-343847 - PATRZ DALEJ

UWAGA - modyfikacja 26.09.2017 r.

!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

02.11.2017 r.

obrazek_srodek

2017-07-10 - Postępowanie nr HZ/4/ZP/2017

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

obrazek_srodek

2017-05-15 - Zapytanie ofertowe II do 30 000 euro

Dostawę,  montaż i demontaż drzwi antywłamaniowych  wraz z  ościeżnicami, montaż nowych elektrozamków, montaż drzwi biurowych oraz utylizacja starych drzwi  dla Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zapytanie ofertowe - plik PDF

obrazek_srodek

2017-04-06 - Postępowanie nr HZ/2/ZP/2017

Usługa demontażu oraz ponownego montażu kompletu urządzeń pokładowych we wskazanych pojazdach transportu zbiorowego oraz świadczenie usługi serwisowej konsol typu C11

obrazek_srodek

2017-03-10 - Postępowanie HZ/1/ZP/2017 - zamówienie z wolnej ręki

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Systemu Elektronicznego Biletu Okresowego wykorzystywanego przez ZTM w Gdańsku

obrazek_srodek

2016-10-05 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/9/ZP/2016

W dniu 05.10.2016r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie usług przewozowych na terenie miasta Gdańska i gmin sąsiednich w latach 2017-2024" Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji.

Treść ogłoszenia: DUUE ogłoszenie o zamówieniu - nr 2016-127429

Jednocześnie Zamawiający  informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, w dniu publikacji powyższego ogłoszenia w DUUE.

Powyższe ogłoszenie opublikowano w DUUE w dniu 07.10.2016r. pod numerem 2016/S 194-349171 - PATRZ DALEJ

UWAGA MODYFIKACJA z dnia 31.10.2016r.!!!

UWAGA!!!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.12.2016 r.

 

obrazek_srodek

2015-12-30 - Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na sprzedaż wierzytelności IV

Sprzedaż wierzytelności zaklasyfikowanych jako opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu środkami gminnego transportu zbiorowego Miasta Gdańska w latach 2006-2008

Ogłoszenie wraz z ofertą i wzorem umowy - PLIK DO POBRANIA

Wynik postępowania ofertowego z dn. 14.01.2016r. - PLIK DO POBRANIA

obrazek_srodek

2015-02-19 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania HZ/01/ZP/2015

Świadczenie usług przewozowych statkami pasażerskimi na liniach F5 i F6 w ramach projektu pt. „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” w latach 2015- 2017

obrazek_srodek

2018-01-31 - Ogłoszenie nr 1/2018

Regularny przewóz osób wykonywany w autobusowej sieci komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Ogłoszenie nr 1-2018.pdf

Wstępne ogłoszenie informacyjne - przewozy gminne 2020.pdf

Publikacja ogłoszenia w DUUE 2018/S 023-049735 z dn. 02.02.2018 r.

obrazek_srodek

2018-01-17 - Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

obrazek_srodek

2017-02-02 - Ogłoszenie nr 1/2017 oraz 2/2017

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

F5 i F6 Ogłoszenie nr 1/2017 - plik PDF 

F5 i F6 Ogłoszenie nr 2/2017 - plik PDF  

obrazek_srodek

2017-01-18 - Plan zamówień publicznych na 2017

Plan zamówień publicznych na 2017

obrazek_srodek

2015-12-01 - Ogłoszenie nr 4/2015

Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. - podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Ogłoszenie nr 4/2015  - plik PDF

Wstępne ogłoszenie informacyjne Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE w dniu 01.12.2015pod numerem referencyjnym wewnętrznym: 2015-160522

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Publikacja ww. ogłoszenia nastąpiła w dniu 04.12.2015r. pod numerem 2015/S 235-426489 plik PDF

obrazek_srodek

2015-07-10 - Ogłoszenie nr 3/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Regularny przewóz osób wykonywany w autobusowej sieci komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Ogłoszenie nr 3/2015  - plik PDF

Wstępne ogłoszenie informacyjne Zamawiający przekazał do publikacji w DUUE w dniu 10.07.2015pod numerem referencyjnym wewnętrznym: 2015-092573

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Gdańsk: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Publikacja ww. ogłoszenia nastąpiła w dniu 15.07.2015r. pod numerem 2015/S 134-247732 plik PDF

obrazek_srodek

2015-05-06 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 2015/S 086-155556

Świadczenie usługi w komunikacji autobusowej na nowej linii wewnętrznej na terenie miasta Pruszcz Gdański II

Ogłoszenie wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 30.04.2015r. zostało opublikowane w dniu 05.05.2015r. pod numerem 2015/S 086-155556

obrazek_srodek

2015-05-05 - Wstępne ogłoszenie informacyjne 2015/S 086-155555

Świadczenie usługi w komunikacji autobusowej na nowej linii wewnętrznej na terenie miasta Pruszcz Gdański

Ogłoszenie wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 30.04.2015r. zostało opublikowane w dniu 05.05.2015r. pod numerem 2015/S 086-155555

obrazek_srodek

2015-03-23 - Ogłoszenie Nr 1/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

obrazek_srodek

2015-03-23 - Ogłoszenie Nr 2/2015

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

obrazek_srodek

2014-03-14 - Ogłoszenie nr 1/2014

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

obrazek_srodek

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018