Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   63    ]   Autobusy:  [  100   106   107   110   111   112   113   115   116   117   122   123   124   126   127   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   269   283   295   315   512   606   622   658   918    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Nocne tramwaje:  [  N0    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Zaświadczenia potwierdzające status ucznia uprawniające do ulgowych przejazdów organizowanych przez ZTM w Gdańsku

Zgodnie z pismem Minister Edukacji Narodowej nr DPPI-WPPiP.4018.36.2017.ER z dnia 14 września 2017r. dotyczącego szkół, których status zmienił się np. z gimnazjum na szkołę podstawową i nie mających możliwości wydania lub przedłużenia legitymacji uczniom ze względu na brak odpowiednich pieczęci, szkoły będą wystawiały odpowiednie zaświadczenia potwierdzające status ucznia.
 
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku potwierdza, że te zaświadczenia, do czasu wydania ważnych legitymacji szkolnych, będą honorowane w komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk jako dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów.
 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018