Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   63    ]   Autobusy:  [  100   106   107   110   111   112   113   115   116   117   122   123   124   126   127   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   269   283   295   315   512   606   622   658   918    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Nocne tramwaje:  [  N0    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Rozum ponad sercem! Nie dawaj pieniędzy osobom żebrzącym!

Nie wspieraj pieniędzmi żebraków na ulicach Gdańska. Nie obdzielaj datkami proszących dzieci. To naiwna, bezsensowna i zła pomoc. Bo ulica nie jest miejscem pracy dla kobiet czy dzieci. Pomyśl, może ktoś zmusza ich do żebrania? Dając, wspierasz proceder, który w skrajnych przypadkach może ocierać się nawet o handel ludźmi. W Gdańsku ruszyła akcja przeciwko żebractwu.

Prowadzą ją wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPŚBA) i Zarząd Transportu Miejskiego. Kampania potrwa cały sezon wakacyjny. Ma nie tylko wymiar prewencyjny i zapobiegawczy, ale także edukacyjny. W ramach akcji pracownicy MOPR i streetworkerzy TPŚBA przekażą m.in. do restauracji, kawiarni, barów, hosteli w Śródmieściu i Wrzeszczu tematyczne plakaty, nawołujące do nie dawania pieniędzy osobom proszącym. Przypomną także o adresach i kontakcie do instytucji, udzielających w mieście kompleksowego wsparcia potrzebującym. Przez całe wakacje m.in. Straż Miejska i Policja patrolować będą najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki, punkty miasta - ze szczególnym naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 58 Kodeksu Wykroczeń, kto mając środki na życie, mogąc pracować – żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywnie do 1,5 tys. zł lub naganie. Kto prosi o datki natarczywie, nagabując i oszukując – aresztowi albo ograniczeniu wolności. Z kolei kto m.in. skłania do żebractwa osobę małoletnią, bezradną wykorzystując np. jej podległość opiekuńczą może trafić do aresztu. Art. 104 KW przewiduje też w takim wypadku karę ograniczenia wolności lub grzywnę.

W ramach gdańskiej akcji w lipcu ma ruszyć także świetlica, w której opiekę i mądre wsparcie otrzymają dzieci proszące o datki na ulicy lub też towarzyszące swoim opiekunom podczas żebrania. Poprowadzi ją – na zlecenie miasta – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Ma działać w dni powszednie, w godzinach od 10 do 18 na potrzeby dzieci w wieku od trzech, czterech do nastu lat. Do przyjścia do świetlicy przekonywać ma proszące o datki dzieci, a przede wszystkim ich opiekunów, pracownik terenowy Centrum. Będzie on odwiedzał miejsca w Gdańsku, w których mogą być takie osoby (o szczegółach, m.in. miejscu, dacie uruchomienia świetlicy poinformujemy na początku lipca).

- Żebractwo, szczególnie w sezonie letnim, jest zmorą dużych, polskich miast – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - A już szczególnie ośrodków bardzo atrakcyjnych turystycznie. Problem w tym, że o datki proszą zazwyczaj nie osoby, które rzeczywiście potrzebują wsparcia, ale mające stałe źródło dochodu. Z żebrania czynią intratne, sezonowe zajęcie zarobkowe. Łatwe, bo nie brakuje ludzi, którzy wierzą, że ofiarowując pieniądze pomagają człowiekowi w potrzebie. Apeluję, by nie dawać pieniędzy osobom nagabującym na ulicach i informować służby miejskie o takich sytuacjach. A już szczególnie, gdy żebrzą kobiety czy dzieci! Na to nie ma zgody! Każdy potrzebujący człowiek otrzyma kompleksowe wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub innych instytucjach i organizacjach pomocowych.

- Warto uświadomić sobie, że często to mężczyźni chowają się za dziećmi i kobietami. To jest podstawowe łamanie ich praw. Jeżeli potrzebujecie pomocy skorzystajcie z profesjonalnego wsparcia, inaczej uznajemy to za współczesne niewolnictwo – dodaje Kowalczuk.

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić taki przypadek, dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986.
Dodajmy, że na stronie: www.gdansk.policja.gov.pl dostępna jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Za pomocą specjalnej aplikacji, mieszkańcy mogą zgłosić miejsce, w którym zauważyli osobę nagabującą przechodniów. To także dobra wskazówka dla patrolu.   

Statystyka żebractwa

Tylko w ubiegłym roku Straż Miejska w Gdańsku przyjęła 199 zgłoszeń od mieszkańców, dotyczących zjawiska żebractwa. Sprawdzono wszystkie sygnały. 25 zakończyło się interwencjami strażników - w efekcie pouczeniami lub mandatami dla osób proszących o pieniądze.

 

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018