Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   315   512   574   606   622   658    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Przebudowa wiaduktu w Centrum: zmiany tras linii tramwajowych 2, 4, 6, 7 i 11 oraz drobne zmiany w rozkładach jazdy linii 8, 9, 10 i 12

Od dnia 21.01.2017 r. (sobota) od godz. 04:00 nastąpiła zmiana organizacji ruchu tramwajowego w Centrum. Tramwaje linii 2, 4, 6, 7 i 11 jeżdżą trasami zmienionymi.
 
Grafika: Zobacz schemat linii tramwajowych od 21.01.2017
 
Grafika: Zobacz schemat tymczasowej organizacji komunikacji tramwajowej w rejonie śródmieścia od 21.01.2017
 
W związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi) konieczne jest czasowe wyłączenie z ruchu torowiska tramwajowego przebiegającego przez ten wiadukt. Tramwaje linii 2, 6, 7 i 11 zamiast przez Śródmieście SKM i Bramę Wyżynną pojadą przez ul. 3 Maja. Z uwagi na ograniczenia wynikające z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Nowe Ogrody/3 Maja/Hucisko, linie 4, 7 i 11 zamiast przez Dworzec Główny pojadą w obu kierunkach przez Dworzec PKS, natomiast tramwaje linii 4 zamiast na Siedlce pojadą przez Chełm do Łostowic – również w obu kierunkach przez Dworzec PKS).

Szczegółowe przebiegi tras (w obu kierunkach) linii 2, 4, 6, 7 i 11
 
2 i 6: ... – Zwycięstwa – Dw. Główny – Hucisko – 3 Maja – A. Krajowej – Chełm - ...
 
4: ... – Zwycięstwa – Dw. PKS – 3 Maja – A. Krajowej – Chełm – Łostowice Świętokrzyska
 
7: ... – M. Polskiej – Kliniczna – Opera – Zwycięstwa – Dw. PKS – 3 Maja – Armii Krajowej - ... 
 
11: ... – Zwycięstwa – Dworzec PKS – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm Witosa. Uwaga! W dni powszednie po godz. 19:00 oraz przez cały dzień w soboty i święta obowiązuje trasa dla linii 11: ... – Zwycięstwa – Dworzec Główny – Hucisko – 3 Maja – Armii Krajowej – Chełm Witosa.

W obrębie skrzyżowania ul. Nowe Ogrody/3 Maja/Hucisko będą funkcjonować przystanki:
  • „Nowe Ogrody” [2132] (dla linii 4, 7 i 11 w kierunku Chełmu)
  • „Urząd Miejski” [2133] (dla linii 2, 4, 6, 7 i 11 w kierunku Dworca Głównego/PKS)

Na ul. 3 Maja, pomiędzy Węzłem Groddecka a ul. Rogaczewskiego została oddana do eksploatacji nowa para przystanków o nazwie „Węzeł Groddecka”. Na tych przystankach zatrzymują się tramwaje linii 2, 4, 6, 7 i 11. Osoby, które dotychczas korzystały z przystanku „Śródmieście SKM” proszeni są o korzystanie z nowego przystanku „Węzeł Groddecka” (dojście z przystanku „Śródmieście SKM” przez al. Armii Krajowej i dalej chodnikiem wzdłuż nowego wiaduktu północnego AK).
 
Zmianie uległy wszystkie rozkłady jazdy linii 2, 4, 6, 7 i 11. Powszednie rozkłady jazdy linii 2 i 4 różnią się: w dni powszednie w okresie nauki szkolnej częstotliwość kursowania tych linii jest większa niż w ferie i wakacje. Drobnej korekcie (czasy przejazdu i minutowe przesunięcia kursów) uległy rozkłady jazdy linii 8, 9, 10 i 12.
Zmiany obowiązują do odwołania.

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

strona bip
obrazek karta miejska telefoniczny

BO_2018

PIT_2018